مرور برچسب

بادغیس و غور

افغان‌های مقیم اروپا برای ۶۰ خانواده بیجاشده در هرات کمک‌های نقدی و غیر نقدی توزیع کردند

برای ۶۰ خانواده بیجاشده و نیازمند از ولایت های "غور و بادغیس" در ولایت هرات کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شده است. حاجی محمد یوسف مهاجر، مسئول توزیع این کمک‌ها در ولایت هرات به خبرگزاری وطن24 گفت: این کمک‌ها از سوی  صفی الله، قندوزی،…