مرور برچسب

انچیل

کار پروژه بزرگ آبرسانی در انجیل هرات آغاز می‌شود

رئیس صلیب سرخ در دیدار با والی هرات گفته که این نهاد با همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات قرار است کار ساخت کانال بزرگ آبرسانی را در ولسوالی انجیل این ولایت آغاز کند. به گزارش خبرگزاری وطن24، آژانس اطلاعاتی باختر گزارش داده که این دیدار…