مرور برچسب

انجام فساد اخلاقی

بازداشت 18 تن در پیوند به انجام فساد اخلاقی در هرات

نیروهای امنیتی در هرات 18 تن را به شمول 9 خانم به ظن انجام فساد اخلاقی بازداشت کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری وطن24، دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه هرات در خبرنامۀ که به رسانه‌ها فرستاده، آمده: پرسونل آمریت حوزه نهم امنیتی هرات، با…