مرور برچسب

انتخابات نمایندگان هرات در جرگه مشورتی صلح

انتخابات نمایندگان نواحی هرات در جرگه مشورتی صلح، جنجالی شد

برای این انتخابات 73 نفر خود را کاندید کردند که 30 درصد آنان زنان بودند. به گزارش خبرگزاری وطن 24، داکتر حسیب محمودی، یکی از کاندیدان می‌گوید: هدف او از اینکه خودش را کاندید کرده، سهم‌گیری بیشتر جوانان در نشست مشورتی صلح است. به گفته…