مرور برچسب

امیرعلی شیرنوایی

امیرعلی شیر نوایی، وزیر دوران تیموری که باید او را دوباره شناخت

سمپزیومی زیر نام بازخوانی اندیشه‌های امیرعلی شیر نوایی همزمان با پنجصد و هشتادمین سالروز تولد وی در هرات برگزار شد. در این برنامه مسئولان ارشد حکومتی، نمایندگان کشورهای همسایه و بزرگان و جوانان ولایت هرات حضور داشتند. وی وزیر خردمند…