مرور برچسب

الگو برای جامعه

سیره عملی پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، بهترین الگو برای جامعه‌ی سالم و انسانی

مشاهده سیره عملی اسوه‌های حسنه از سخنان هر فرد تاثیرگذار در جامعه، نقش بیشتری در زندگی مردم دارد، سیره هر شخصیت بیشتر از سخنش گویای هویت واقعی اوست‌. اگر سخن از زبان شخص بیرون می آید، سیره از مرکز دل آن شخصیت برمی خیزد‌. و سیره عملی پیامبر…