مرور برچسب

اقصتادی بودن این ولسوالی

دیزاین و سروی پانزده کیلومتر جاده در ولسوالی گذره هرات

والی هرات در سفرش به ولسوالی گذره همراه با رئیس کمیسیون تقنینی ولسی جرگه کار دیزان و سروی پانزده کیلومتر جاده را افتتاح کردند. به گزارش سایت خبری وطن24، در خبرنامه اداره محلی هرات که به رسانه‌ها فرستاده آمده: کار دیزان و سروی پانزده…