مرور برچسب

افغانستان

گفتگو با قاری غوردروازی: مبارزه مردم افغانستان علیه قدرت‌ها هدفمندانه بود/نبود زعیم واحد ملی…

آگاهان امور و کارشناسان سیاسی نیز نسبت به سخنان بایدن واکنش نشان داده و می‌گویند: قدرت‌های زیادی در افغانستان شکست خورده و برخا با خفت و خواری این سرزمین را ترک کرده‌اند.