مرور برچسب

افزایش میزان بارندگی

افزایش چشم‌گیر میزان بارندگی امسال در هرات

به گزارش خبرگزاری وطن24، محمد سروری مسئول مطبوعاتی این حوزه دریایی می‌گوید: "طبق آمار جمع‌آوری شده از دستگاه‌هایی هیدرولوژی(آب شناسی) حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی، در سال روان بطور اوسط 183mmبارندگی در ولایت هرات صورت گرفته است." وی…