مرور برچسب

افزایش فقر

گسترش دامنه فعالیت‌های موسسات کمک‌رسان در غرب کشور و افزایش بی‌پیشینه فقر در این ساحات

مسئولان بعضی موسسات کمک کننده در غرب افغانستان می‌گویند که در سال روان ساحه فعالیت آن‌ها جهت سروی خانواده‌های فقیر افزایش یافته اما دامنه فقر و گرسنگی دامن 80 فیصد خانواده‌ها را گرفته است. به گزارش خبرگزاری وطن،24 این گفته‌ها امروز…