چهارشنبه, ۲۴ میزان , ۱۳۹۸ Wednesday, 16 October , 2019
افتتاح اتحادیه مرغ‌داری‌های گوشتی هرات
اتحادیه فارم‌های مرغ‌ گوشتی در هرات افتتاح شد ۱۷ میزان ۱۳۹۸

اتحادیه فارم‌های مرغ‌ گوشتی در هرات افتتاح شد

مرغ‌داران هرات اتحادیه مستقلی را افتتاح کرده و پس از این کارهای خود را از طریق این اتحادیه پیش می‌برند.