مرور برچسب

اعمال

عرفه؛ فرصت استثنایی برای همه

عرفه و عظمت این روز در میان مسلمانان روز عرفه از اعیاد عظیم است اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی است كه حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره‌های جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار…