مرور برچسب

اعتراض کارمندان این اداره

اعتراض شماری از کارمندان شهرداری هرات علیه سرپرست این اداره

شماری از کارمندان شهرداری هرات به دلیل برکناری شان توسط سرپرست این اداره دست به اعتراض زدند. به گزارش سایت خبری وطن24، عبدالرحیم مرادی، کارمند سابق شهرداری هرات می‌گوید: سرپرست شهرداری 100 هزار افغانی از هر پارکینگ وسایط نقلیه در خواست…