مرور برچسب

اسلام قلعه پایگاه ارتش

تمام مراکز نظامی تخریب شده در نوار مرزی اسلام قلعه بازسازی می‌شود

به دستور وزارت دفاع کشور قرار است تمام پوسته‌ها و تولی‌های نظامی در نوار مرزی در مرز اسلام قلعه بازسازی شود. به گزارش خبرگزاری وطن24، به نقل از خبرنامه پایگاه ارتش 207 الفاروق، مولوی عبدالشکور بریالی، معاون قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با…