مرور برچسب

اساتید

نحوه پرداخت معاشات زمان گیر است/طرح عوض شود

برخی از استادان دانشگاه هرات به دلیل پرداخت معاشات از طریق بودجه انکشافی دست به اعتراض زده و خواهان متوقف کردن این روند شدند. به گزارش خبرگزاری جمهور، داکتر سلطان احمد ترکی، معاون علمی دانشگاه هرات می‌‌گوید: پرداختن معاشات از طریق بودجه…