چهارشنبه, ۹ میزان , ۱۳۹۹ Wednesday, 30 September , 2020
ازدواج دسته جمعی 70 زوج جوان در هرات
ازدواج دسته جمعی ۷۰ زوج جوان را در هرات به خانه بخت فرستاد 02 دسامبر 2019

ازدواج دسته جمعی ۷۰ زوج جوان را در هرات به خانه بخت فرستاد

70 زوج جوان در هرات با کمک یک نهاد خیریه، ازدواج دسته جمعی برگزار کرده و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.