جمعه, ۳ ثور , ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021
ارتش لوا سوم
برای ۲۰۰ خانواده از شهدا کمک شد 28 نوامبر 2020
اداره محلی بادغیس:

برای ۲۰۰ خانواده از شهدا کمک شد

اداره محلی بادغیس گفته که برای 200 خانواده از شهدا و مهاجرین از سوی لوا سوم اردو ملی کمک شده است.