مرور برچسب

اداره مبارزه با حوادث

توزیع کمک نقدی و غیر نقدی برای خانواده‌های متضرر در بادغیس

مسئولان حکومتی بادغیس می‌گویند برای خانواده‌های متضرر زمین لرزه در بادغیس از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی و موسسات مختلف خارجی کمک‌های نقدی و غیر نقدی توزیع می‌شود. مولوی بازمحمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس به خبرگزاری جمهور…