منشوری از آگاهی ها
مرور برچسب

اداره شهرداری هرات

کار معیاری سازی جاده لیلامی‌های هرات به پایان رسید

پروژه اسفالت و معیاری سازی جاده لیلامی‌های هرات با حضور مسئولان ارشد حکومت سرپرست و باشندگان هرات افتتاح شد. جاده لیلامی‌های هرات به طول 640 متر اسفالت شده و هم‌چنین در آن غرفه‌های معیاری، انتظار خانه‌ها و برخی امکانات دیگر فراهم شده…

شهرداری هرات کانکریت‌ریزی و ایجاد کانال‎‌های آبرو را در ناحیه پانزدهم آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه اداره شهرداری هرات نوشته شده، کار دو هزار و 71 متر کانکرت‌ریزی جاده‌ها و ایجاد دو هزار و 812 متر کانال آبرو توسط شهردار شهر هرات در ناحیه پانزدهم آغاز شد. کار این طرح‌ها برای مدت سه ماه در گذر "زلمی…