مرور برچسب

اتحادیه نفت و گاز

برگزاری نشستی بین مسئولان مربوطه برای کاهش قیمت گاز در هرات

نشست مسئولان اتحادیه نفت و گاز در هرات با تاجران و مسئولان ترانسپورت برای تعیین نرخ انتقالات مواد سوختی و همچنان کاهش قیمت گاز برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری جمهور، در ای نشست تاجران از اتحادیه نفت و گاز تقاضا کردن که نرخ انتقال مواد…

افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی/افغانستان هم تحت تاثیر این تغییرات

اعضای اتحادیه مواد نفتی هرات می‌گویند افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور متأثر از بازارهای جهانی بوده که تا چهار برابر بلند رفته است. نوید احمد وفا، رئیس سابق مواد نفتی و عضو اتحادیه بر حال مواد نفتی هرات به خبرگزاری وطن24 گفت: در سه…