مرور برچسب

آمادگی دولت برای سرمای غور

دولت آماده حوادث احتمالی زمستانی در غور است

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: در مرکز و برخی ولسوالی‌های این ولایت بارش برف ساحات را سفیدپوش کرده و سرمای شدیدی را هم به دنبال داشته است. او ادامه داد با وجود سرمای شدید، هنوز گزارشی از تلفات انسانی و یا خسارت در…