مرور برچسب

آزامیشگاه تشخیص کرونا

آزمایشگاه تشخیص کرونا در بلخ افتتاح شد

نخستین آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در شهر مزار شریف امروز به کار آغاز کرد. خلیل‌الله حکمتی، رئیس صحت عامه‌ بلخ می‌گوید، که این آزمایشگاه ظرفیت تشخیص سی رویداد ویروس کرونا را در یک روز دارد و تا یک هفتۀ‌ دیگر ظرفیت تشخیص این آزمایشگاه به…