مرور برچسب

آزادی طالبان

هفته آینده اولین گروه زندانیان طالبان آزاد می‌شوند

وزارت دولت در امور صلح از آغاز روند رهایی زندانیان طالب در هفته جاری خبر داده است. سلام رحیمی، وزیر امور صلح دولت افغانستان در یک مصاحبه گفته است که دولت آماده آزادی زندانیان طالبان است اما طالبان نیز باید به تعهدات خود عمل کرده، خشونت…

زندانیان طالبان همچنان بلاتکلیف هستند

شورای امنیت ملی گفته که رهایی زندانیان طالبان که قرار بود دیروزاولین مرحله آن آغاز شود، به دلیل مشکلات تخنیکی به تاخیر افتاده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی گفته که رهایی زندانیان طالب به خاطر بررسی فهرست زندانیان به تاخیر افتاده…

محمد اشرف غنی فرمان آزادی 5 هزار طالب را صادر کرد

رییس جمهور غنی طی فرمانی، حکم رهایی 5 هزار زندانی طالبان را به منظور حسن نیت در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، از زندان‌های کشور صادر کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شام گذشته در تویتی کوتاهی فرمان آقای غنی را همگانی کرده است.…