مرور برچسب

آرزو

برای رفتن به خارج شکنجه همسرم را به گردن مسئولان حکومتی انداختم

آرزو؛ دختری که ادعا کرده بود توسط مقامات حوزه ای امنیتی در کابل مورد تعرض و شکنجه قرار گرفته، حالا در اعترافات خود میگوید از طرف همسرش مورد لت و کوب قرار گرفته بود. او گفته به سفارش یکی از دوستانش و تشکیل پرونده…