مرور برچسب

آثار تاریخی غور

 در صورت بی‌توجهی چهره کهن و تاریخی غور از بین خواهد رفت

شماری از فرهنگیان و فعالان غور با نگرانی از وضعیت وخیم آبدات تاریخی این ولایت، خواستار توجه نهادهای فرهنگی و جهانی به میراث‌های فرهنگی این ولایت شده‌اند. این نگرانی‌ها در پی بی‌توجهی حکومت و سازمان جهانی یونسکو نسبت به بازسازی منارجام…