مجاهد: آمریکا اشتباه گذشته را تکرار نکند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که کسکسی راضی باشد یا نباشد امارت اسلامی نماینده مردم افغانستان است.