امروز : دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۴

Banner asli 2

اختصاصی /

هرات به چشم رئیس جمهوری کشور زیبا می‌آید

هرات به چشم رئیس جمهوری کشور زیبا می‌آید
چهارشنبه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۱:۱۹ |
کد خبر : ۶۰۵۲ |
نوشته ها

قرار است در روزهای آیندۀ محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور به هدف افتتاح پروژۀ تاپی وارد ولایت هرات شود.


افتتاح این طرح اقتصادی سبب شده تا چهرۀ شهر هرات دگرگون شود.
این روزها در بیشتر بخش‌های هرات سازندگی جریان دارد میدان‌چۀ هوایی ساخته می‌شود، سرک‌ها آسفالت می‌شود، روی دیوارها طراحی می‌شود و به حمایت از تاپی پرچم‌ کشورهای عضو در این طرح به اهتزاز در می‌آید.
در ماه حوت رئیس جمهوری کشور با مقام‌های چند کشور عضو تاپی وارد هرات می‌شود و بزرگترین طرح اقتصادی منطقه را افتتاح می‌کند.
هرات زیبا می‌شود
اینکه تاپی در افزایش زمینۀ کار، اقتصاد و استفاده از گاز در هرات مفید است یک بحث اما دگرگونی چهرۀ شهر هرات به مناسبت افتتاح این طرح بحث قابل ستایش است.
شهرداری و دیگر نهادهای عضو در ساخت و ساز شهر هرات تلاش دارند و می‌خواهند چهرۀ این شهر را به مهمانان دیگر کشورها و رئیس جمهوری زیبا نشان دهند.
بخش‌هایی که قرار است به چشم رئیس جمهوری کشور و دیگر مقام‌های مهمان دیده شود به شکل اساسی در حال ساخت و ساز است.
پس از چند سال توجه به قسمت‌هایی از هرات می‌تواند شهری که روزگاری عروس شهرهای کشور بود را دوباره زیبا جلوه دهد.
هر فرد هراتی این اقدام سازندگی را نیک دانسته و از بازسازی شهرش خرسند می‌شود حالا بهانه‌اش تاپی باشد یا پروژه‌های عمرانی دیگر!
نیمی از شهر محروم
آنچه نگران‌ کننده است، قسمت‌هایی می‌باشد که قرار نیست رئیس جمهوری و دیگر مهمانان به آن نگاهی داشته باشند.
به گونۀ مثال درب خوش، درب قندهار، چهارسوق، درب عراق، اسپین ادی، جادۀ ابریشم، جاده‌های اطراف مناره‌ها و... قسمت‌هایی می‌باشد که از چشم رئیس جمهوری کشور دور می‌ماند و برنامۀ سازندگی شامل آن بخش‌ها نمی‌شود.
پائین شهر و شهر کهنۀ هرات همچنان به فراموشی سپرده می‌شود و مرکز هرات به شکل یک قطبی ساخته و پیشرفت می‌کند.
اکنون سرک‌ و خیابان‌های بخش‌هایی از هرات وضع بدی داشته و کمترین خدمات شهری هم به آن مد نظر گرفته می‌شود.
انتظار می‌رود قسمتی از بودجۀ انکشافی شهر هرات هم به بخش‌های محروم این بزرگ شهر در نظر گرفته شود.

telegram

3

D Do new

6