امروز : چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰

Banner asli 2

معارف بادغیس؛ از معاش معلمی دولت تا نصاب تعلیمی طالبان

در بخش‌هایی که طالبان در ولایت بادغیس حضور دارند، نصاب تعلیمی توسط آنان تهیه شده و تدریس می‌شود.
معارف بادغیس؛ از معاش معلمی دولت تا نصاب تعلیمی طالبان
شنبه | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۱۶:۰۱ |
کد خبر : ۷۰۴۱ |
اجتماعی

در بخش‌هایی که طالبان در ولایت بادغیس حضور دارند، نصاب تعلیمی توسط آنان تهیه شده و تدریس می‌شود.
این نصاب تعلیمی در بیشتر موارد بر ضد دولت و نظام نیز می‌باشد.
محمد ناصر نظری، عضو برحال شورای ولایتی بادغیس به وطن24، گفته که طالبان بر مکاتبی که در بخش‌های آنان فعالیت دارد، نظارت جدی دارند.
او تاکید کرده که آنان در مواردی به معارف ولسوالی‌ها و روستاها مواد درسی می‌دهند.
به بیان نظری در مواردی دیده شده که مواد درسی شان بر علیه نظام و دولت افغانستان بوده است.
این عضو شورای ولایتی همچنین گفته که معلمان از دولت معاش می‌گیرند و بر اساس نصاب تعلیمی طالبان به دانش‌آموزان تدریس می‌کنند.
در همین حال جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس گفته که طالبان به امور معارف بادغیس کاری ندارند.
او می‌گوید آنان حتی در مناطق تحت نفوذ شان مکاتب را بسته نکرده و بلکی با معارف همکاری کردند.
وی گفته هیچ گزارشی مبنی بر تهیه نصاب تعلیمی از مکاتب بادغیس گزارش نشده است.
پیش از این نه تنها در بادغیس، بلکی در تمامی ولایت‌های افغانستان مستنداتی وجود داشت که طالبان در بخش‌های تحت نفوذ شان نصاب تعلیمی خود را تطبیق می‌کنند.

telegram

3

D Do new

6