کانال آبی در ناحیه هشتم شهر هرات ساخته می‌شود | خبرگزاری وطن 24