دیدار امیرمحمد اسماعیل خان، رهبر جهادی غرب کشور با فرماندهان جهادی | خبرگزاری وطن 24