آلبوم عکس: اعتراض ضد تقلب مردم در مقابل ساختمان ولایت هرات | خبرگزاری وطن 24