مرور مجموعه

هرات

بادغیس صاحب موزیم شد

برای نخستین بار یک موزیم از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ در شهر قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس افتتاح شد.