مرور مجموعه

بین الملل

مجاهد: آمریکا اشتباه گذشته را تکرار نکند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که کسکسی راضی باشد یا نباشد امارت اسلامی نماینده مردم افغانستان است.

آگاهان سیاسی: نشست دوحه بدون حضور نماینده امارت اسلامی ماهیت اصلی خود را از دست داد

آگاهان سیاسی در هرات نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد درباره افغانستان را بدون حضور نمایندگان امارت اسلامی بی‌نتیجه و در ادامه نشست‌های گذشته این سازمان درباره افغانستان می‌دانند.