9 پارک صنعتی در 5 ولایت ساخته می‌شود

وزارت صنعت و تجارت در نشست شورای عالی اقتصادی گفته که این وزارت در نظر دارد در سال جاری 9 پروژه پارک‌های صنعتی را در 5 ولایت تطبیق کند.

در نشست دیروزشورای عالی اقتصادی با حضور رییس جمهور غنی، وزرای تجارت و شهرسازی و والیان کابل، قندهار، پکتیا، خوست، پروان، هرات و ننگرهار، روی انکشاف پارک‌های صنعتی در کشور بحث و تبادل نظر شده است.

اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در زمینه انکشاف پارک‌های صنعتی، گفته که در سال گذشته 4 پروژه اعمار پارک‌های صنعتی تکمیل شد و در سال جاری کار ساخت 9 پروژه پارک‌های صنعتی در 5 ولایت، جریان دارد.

آقای احمدی افزوده که وزارت صنعت و تجارت برای نخستین بار استراتیژی، پالیسی و طرزالعمل را به منظور مدیریت و انکشاف پارک های صنعتی تدوین کرده‌است.

جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و والیان ولایت‌های کابل، قندهار، پکتیا، خوست، پروان، هرات و ننگرهار نیز در رابطه به پارک‌های صنعتی، چالش‌ها و فرصت‌ها صحبت کرده‌اند.

رییس جمهور غنی نیز در این نشست ضمن تاکید بر توجه به اقتصاد کوچک و بزرگ از سوی وزارت صنعت گفته، در صورتی می‌تواند کمک ها را برای ایجاد پارک‌های صنعتی دریافت کند که این پارک‌ها مشکلات حقوقی نداشته باشند.

آقای غنی همچنین افزوده که والیان باید مطالبات و مشکلات شان را با وزارت شهرسازی در میان بگذارند و این وزارت مکلف است تا به زودترین فرصت به مشکلات رسیدگی کند.

رییس جمهور گفته که وضعیت وزارت شهرسازی از لحاظ تطبیق پروژه‌ها مشکل دارد و باید روئسای ولایتی این ولایت در قسمت برداشتن چالش‌ها در تطبیق پروژه‌ها، با والیان به گونۀ هماهنگ عمل کنند.

او ضمن تاکید بر حل چالش‌های حقوقی فراراه پروژه‌های انکشافی گفته که به منظور جلب سرمایه گذاری باید موانع بروکراسی برداشته شود و روند انتقال زمین بخاطر اعمار شهرک‌ها بر مبنای قانون، سرعت یابد.

آقای غنی همچنین تاکید کرده که باید در مورد برق، پلان واضح طرح و بالای سکتوری سرمایه گذاری شود که زود نتیجه می‌دهد و در قسمت سرمایه گذاری در عرصه زراعت باید گام‌های اساسی برداشته شود.

او به وزارت‌های سکتوری هدایت داده تا مشکل زیربنا و برق را به گونۀ اساسی حل کنند و برای زنان در پارک های صنعتی فرصت‌های بیشتر سرمایه گذاری فراهم کنند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.