۷۱۱ نیروی تازه نفس به پولیس فراه جان تازه بخشیدند
۷۱۱ نیروی تازه نفس به پولیس فراه جان تازه بخشیدند

پولیس فراه در چند ماه گذشته 711 تن از نیروهای تازه نفس را برای تأمین امنیت بهتر این ولایت جذب کرده است.

محب الله محب، سخنگوی فرماندهی پولیس فراه به وطن۲۴ گفت: از چند ماه به این طرف، ۷۱۱ تن از جوانان از ولایت‌های مختلف برای خدمت به صفوف پولیس فراه پیوستند.

به بیان وی، این نیروها پس از فراگیری مهارت‌های نظامی در پاسگاه‌های مناطق مختلف فراه جا به جا شده‌اند و مصروف ایفای وظیفه هستند.

این مقام فرماندهی پولیس فراه اشاره کرد که در حال حاضر با جذب نیروهای تازه نفس، روحیۀ پولیس در این ولایت بسیار تقویت شده است.

در زمان اوج درگیری در فراه، مردم این ولایت نسبت به پولیس بدبین شده بودند و حاضر نبودند که فرزندان خود را به صفوف این نیروها درآورند.

همچنین طالبان هم در چند هفته اخیر فعالیت چشمگیری نداشته‌اند و به گفتۀ سخنگوی پلیس، این گروه روحیه خود را برای جنگ در فراه از دست داده است.

فراه در دو ماه اخیر آرامش نسبی را تجربه می‌کند.