۶۰۰ زندانی در این جا مصروف کار در بخش‌های مختلف هستند
۶۰۰ زندانی در این جا مصروف کار در بخش‌های مختلف هستند

مسئولان در زندان مرکزی هرات می‌گویند 600 محبوس در این زندان شامل مردان و زنان مصروف کار در بخش‌های مختلف می‌‌باشند.

مسئولان در زندان مرکزی هرات می‌گویند ۶۰۰ محبوس در این زندان شامل مردان و زنان مصروف کار در بخش‌های مختلف می‌‌باشند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، میوند صمدی، مدیر عمومی محبس هرات می‌‌گوید: مردان در این زندان در بخش‌های خیاطی، جوش کاری وغیره مصروف کار می‌‌‌باشند.

او گفت زنان زندانی هم مانند مردان مصروف کار بوده و در بخش‌های خیاطی، کامپیوتر، موره دوزی و غیره کار کرده و تولیدات شان هم به خارج از زندان به فروش میرسد.

مدیر زندان مرکزی هرات در ادامه افزود کسانی که در این جا حرفه‌ای را یاد می‌گیرند برای شان سند فراغت داده می‌شود.

آقای صمدی خاطرنشان کرد سندی که برای این افراد داده می‌شود بعد از سپری شدن حبس شان می‌توانند در بیرون از زندان هم کار کنند و مدرکش شان قابل اعتبار می‌باشند.

وی علاوه کرد افرادی که در این زندان حرفه‌ای را یاد می‌گیرند می‌توانند از همین جا برای خانواده‌‌های شان هم کمک اقتصادی کنند.

در همین حال علی احمد، یکی از زندانیان در زندان مرکزی هرات می‌گوید: مدت چهار سال است که زندانی بوده و وظیفه‌اش در این جا کیف دوزی می‌باشد.

او یادآور شد کاری را که در زندان هرات انجام داده و در بیرون از زندان مسئولان زندان در بخش بازاریابی همکاری می‌کنند.

به گفته وی کاری را که در این جا یاد گرفته بعد از سپری نمودن حبس خود می‌تواند در بیرون از زندان هم کار کند.

شعیب امیری، یکی دیگر از زندانیان در زندان مرکزی هرات می‌گوید: ۱۵ سال زندان برایش در نظر گرفته شده و هقت سالش را سپری کرده و حالا هم مصروف کار خیاطی می‌باشد.

این زندانی گفت وظیفه‌اش خیاطی بوده و توانسته که در این جا افراد زیادی را خیاطی یاد دهد.

آقای امیری افزود روز ۵۰۰ افغانی درآمد داشته و از این طریق به خانواده‌‌اش هم کمک می‌کند.

گفته می‌شود هم اکنون دو هزار و ۴۱۲ تن در زندان مرکزی هرات زندانی بوده که شامل مردان، زنان و کودکان می‌‌باشند.

از جمله این زندانیان دو هزار و ۲۵۰ تن مردان، ۸۶ تن زنان و ۷۶ نفر دیگر هم کودکان هستند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24