۶۰۰ زندانی باقی مانده رها نمی‌شوند
۶۰۰ زندانی باقی مانده رها نمی‌شوند

شورای امنیت ملی اعلام کرده که 600 زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه به دلایل محدودیت‌های قانونی از بند رها نخواهند شد.

شورای امنیت ملی اعلام کرده که ۶۰۰ زندانی طالبان مطابق فهرست این گروه به دلایل محدودیت‌های قانونی از بند رها نخواهند شد.

جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی گفته که روند رهایی زندانیان طالبان تا رهایی ۵ هزار زندانی این گروه ادامه خواهد یافت؛ اما ۶۰۰ تن آنان مطابق فهرست طالبان رها نخواهند شد.

آقای فیصل گفته که این زندانیان طالب جرایمی چون دزدی، قتل، فساد اخلاقی و قاچاق را مرتکیب شده‌اند که دولت افغانستان نمی‌توانند آنان را به شکل غیر قانونی رها کنند.

او گفته که طالبان باید به جای این افراد، فهرست تازه‌ای را با حکومت شریک کنند.

بر بنیاد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، قرار است تا ۵ هزار زندانیان طالبان و یک هزار زندانی دولت افغانستان تبادله شوند.

بر بنیاد معلومات شورای امنیت ملی، دولت افغانستان تا اکنون  ۴۰۱۹ زندانی طالب را رها کرده است.

این در حالی است که هم اکنون روند رهایی زنانیان دو طرف متوقف است.

دولت افغانستان گفته که این روند به دلیل افزایش خشونت از سوی طالبان متوقف است.

نمایندگی ملکی ناتو نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان مانع بزرگ بر سر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24