45 از بانوان غور مهارت‌های قابلگی و پرستاری آموختند

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی غور نوشته شده، این بانوان پس از سپری کردن دوره آموزش، مهارت‌های پرستاری و قابلگی را در موسسه “CHA” فرا گرفتند.

ناصر خاضع، والی غور در این مراسم، فراغت بانوان آموزش دیده را به جامعه پزشکی غور تبریک گفته و خطاب به آنان گفت: “مسئولیت رسالت مندانه که به عهده شما گذاشته شده به نحوه احسن به آن رسیدگی نمایید.”

او در حضور معین وزارت صحت عامه بیان داشت که مراکز درمانی ایجاد شده در ولایت غور، بسنده نیستند و به دلیل وسعت جغرافیای این ولایت و راه‌های دشوارگذر، مردم آن به ویژه در فصل زمستان با چالش‌های جدی مواجه می‌باشند.

فدامحمد پیکان، معین وزارت صحت عامه هم ضمن تبریک فراغت 45 تن از بانوان غور از رشته‌های پرستاری و قابلگی، وعده داد که تا دو ماه دیگر برای جذب آنان در مراکز صحی اقدام خواهد شد.

او همچنین تلاش صحت عامه و مسئولان و کارکنان مراکز درمانی غور را قابل قدر دانست و اشاره کرد که وزارت صحت عامه تمام تلاش خود را بهبود خدمات درمانی در این ولایت انجام خواهد داد.

غور از ولایت‌های محروم کشور است و کمبود مراکز درمانی همواره یکی از چالش‌های جدی آن عنوان شده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.