350 تکدی‌گر از شهر هرات جمع‌آوری شدند

کمیسیون جمع‌آوری تکدی گران هرات در جلسه هفته وار شان با والی این ولایت از جمع آوری 350 تَن از تکدی گران در این ولایت خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، خبرنامه‌ای که از طرف دفترمقام ولایت هرات به رسانه‌ها فرستاده شده، کمیسیون تکدی گران هرات در نشست با والی این ولایت گزارشی از عملکرد خود ارائه داده و گفته‌اند 350 گدا را جمع‌آوری کردند.

در خبرنامه گفته شده این کمیسیون به صورت جدی این روند را دنبال می‌کند و آن افرادی که مستحق باشند را مورد حمایت شان قرارداده و تگدی گران حرفه‌ای به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

از سویی هم، نور احمد اسلام جار، والی هرات به کمیسیون جمع آوری تکدی گران هدایت داد تا موضوع تکدی گران حرفه‌ای را به صورت جدی پیگری و برای حل مشکل آن اقدام کنند.

با این اقدام از طرف حکومت در حال حاضر تعداد تکدی گران کاهش یافته و مردم هم از این اقدام حکومت استقبال می‌کنند.

منبع خبرگزاری وطن24
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.