۳۰ میلیون افغانی از بودجه کرونا در هرات اختلاس شده است
۳۰ میلیون افغانی از بودجه کرونا در هرات اختلاس شده است

مرکز عدلی و قضایی کشور امر توقیف مسئولان اداره صحت عامه هرات، رهبری اداره محلی، شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت را صادر کرد.

مرکز عدلی و قضایی کشور امر توقیف مسئولان اداره صحت عامه هرات، رهبری اداره محلی، شماری از اعضای شورای ولایتی این ولایت را صادر کرد.

گفته شده ۳۰ میلیون افغانی اختلاس در بودجه کرونا در هرات صورت گرفته است.

امروز داکتران هرات در مورد امر توقیف رئیس صحت عامه و شماری از پزشکان دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، نثاراحمد مصدق، رئیس اتحادیه داکتران هرات می‌‌گوید: دستگاهای که از بودجه کرونا خریداری شده اشده ضرورت برای این ولایت بوده و هیچ گونه اختلاصی صورت نگرفته است.

به گفته او دستگاهایی که خریداری شده سیتی اسکن، امارای، سونوگرافی و انتلاتور می‌‌‌باشد.

وی افزود دستگاه سیتی اسکن که در هرات خریداری شده در هیچ ولایتی وجود ندارد به همین دلیل این کار برای مرکز حساسیت برانگیز شده است.

رئیس اتحادیه داکتران این ولایت گفت هزینه دستگاه‌های خریداری شده ۳۰ میلیون افغانی می‌باشد.

آقای مصدق بیان داشت مقامات مرکزی ادعا دارند که قیمت دستگاه سیتی اسکن سه میلیون افغانی می‌‌‌باشد.

در همین حال سید نعیم سهاب، سخنگوی دادستانی هرات می‌‌گوید: تحقیقات از طرف این اداره نبوده و تمام بررسی‌‌های صورت گرفته را مرکز عدلی و قصایی کشور انجام داده است.

او یادآور شد این داره ۱۸ تن را متهم شناخته اما بازهم فرصت برای این افراد وجود دارد که در مرکز عدلی و قضای کشور از خود شان دفاع کنند.

خواستیم که دیدگاه ریاست صحت عامه هرات را در این زمینه داشته باشیم اما رئیس این داره حاضر به گفتگو نشد.

گفته می‌‌‌شود از بودجه کرونا که برای هرات اختصاص داده شده ۲۰۰ میلیون افغانی هنوز باقی مانده است.

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24