140 خانواده در بادغیس به مناطق اصلی شان عودت کردند

همزمان با نزدیک شدن فصل سرما، تعداد 140 خانواده از بیجاشدگان داخلی که در مرکز ولایت بادغیس سکونت داشتند به مناطق اصلی شان عودت کردند.

این تعداد بیجاشدگان داخلی در شهر قلعه نو، مرکز بادغیس کرایه نشین بودند.

به گزارش خبرگزاری وطن24، ملا احمد جان حنظله، سخنگوی والی بادغیس روز گذشنته(جمعه، 7 میزان)، از عودت این افراد به مناطق اصلی شان خبر داده است.

شماری افراد که به مناطق اصلی شان عودت کردند به 140 خانواده می‌رسد.

از سویی‌هم، مؤسسه « ARAA» در هماهنگی با آمریت مهاجرین و عودت کنندگان بادغیس برای هر فامیل مبلغ 79 هزار و 450 افغانی پول نقد توزیع کرده است.

افراد بیجا شده بیشتر از ولسوالی‌های بالامرغاب، جوند، غورماچ، مقر، دره‌بوم، قادس و آبکمری بادغیس بودند که دوباره به مناطق شان برگشتند.

هم‌چنان در برنامه دیگر روز پنج‌شنبه(6 میزان)، برای دوهزار و 25 خانواده در ولسوالی تگاب عالم بادغیس مواد خوراکه توزیع شد.

مقدار کمک توزیع شده برای هر فامیل 50 کیلو آرد، پنج لیتر روغن، یک‌ونیم کیلو دال و مقدار مواد تغذی برای گفته شده است.

این کمک‌های از سوی دفتر بین‌المللی(World Vision) در هماهنگی با ریاست انکشاف و هات باغیس مساعدت شده است.

این در حالی‌است که همزمان با نزدیک شدن فصل سرما شماری از بیجاشدگان داخلی از افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی در زمستان پیش رو ابراز نگرانی می‌کنند.

همه سال با فرارسیدن فصل سرما در کشور، بیجاشندگان داخلی و افراد نادار با مشکلات متعدد اقتصادی و مسکونی مواجه می‌باشند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.