۱۲۶ زندانی افغان به کشور از سوی ترکمنستان تسلیم شد
۱۲۶ زندانی افغان به کشور از سوی ترکمنستان تسلیم شد

دولت افغانستان 58 نفر این زندانیان افغان در ترکمنستان را در ولایت فاریاب و 68 نفر دیگرشان را نیز در ولایت هرات تحویل گرفته است.

دولت افغانستان ۵۸ نفر این زندانیان افغان در ترکمنستان را در ولایت فاریاب و ۶۸ نفر دیگرشان را نیز در ولایت هرات تحویل گرفته است.

وزارت امور خارجه‌ افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که به تعداد ۱۲۶ شهروند افغان از زندان‌های ترکمنستان آزاد و به افغانستان تسلیم داده شده‌اند.

در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت خارجه به نشر رسیده، آمده است که ترکمنستان این تعداد زندانیان را به افغانستان تسلیم کرده است.

به نقل از خبرنامه، دولت افغانستان ۵۸ نفر آنان را در ولایت فاریاب و ۶۸ نفر دیگرشان را نیز در ولایت هرات تحویل گرفته است.

وزارت خارجه‌ی کشور اعلام کرده بود که قربانقلی بیردی محمدوف، رییس‌جمهور ترکمنستان حکم عفو این تعداد شهروند افغان صادر کرده است.

این وزارت گفته بود که حکم عفو این زندانیان با درنظرداشت روحیه‌ی بشردوستانه و فرارسیدن عید سعید فطر صادر شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24