۱۱۷ میلیون یورو برای مبارزه با کرونا به افغانستان کمک می‌کنیم
۱۱۷ میلیون یورو برای مبارزه با کرونا به افغانستان کمک می‌کنیم

اتحادیه اروپا با اعلام کمک 117 میلیون یورویی به افغانستان برای بار چهارم از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که فوراً آتش‌بس کنند.

اتحادیه اروپا با اعلام کمک ۱۱۷ میلیون یورویی به افغانستان برای بار چهارم از طرف‌های درگیر جنگ خواسته که فوراً آتش‌بس کنند.

در اعلامیه این اتحادیه آمده که سکتور صحت افغانستان در نتیجه ادامه جنگ ضعیف شده و این سکتور مجبور است با امکانات محدود برای جلوگیری از واگیرشدن ویروس کووید-۱۹ مقابله کند.

اعلامیه افزوده که اگر طرف‌های جنگ فوراً آتش‌بس بشردوستانه نکنند، ویروس کرونا بر مردم افغانستان تاثیرات شدید خواهد گذاشت. از مجموع این کمک، ۵۰ میلیون یورو تنها به سکتور صحت افغانستان اختصاص یافته است.

گفته شده که از این کمک مالی، تجهیزات طبی، کیت‌های تشخیصیه، کمک برای بهبود وضعیت کودکان و مادران و تهیه سرپنا برای مهاجران، تدارک داده خواهد شد.

پیرمایدون سفیر اتحادیه اروپا در این اعلامیه از رهبران سیاسی افغانستان نیز خواسته که هرچه زودتر به توافق برسند.

آقای مایدون از اطراف درگیر جنگ خواسته تا فوراً آتش‌بس بشردوستانه اعلام کنند.

این در حالی است که پیش از این نیز اتحادیه اروپا بیش از سه بار از طرف‌های جنگ در افغانستان خواسته آتش‌بس بشردوستانه برای مبارزه با کرونا اعلام کنند.

دولت افغانستان نیز دوبار از طالبان خواسته به آتش‎بس بشردوستانه که توسط سازمان ملل متحد مطرح شده، تن دهند؛ اما طالبان مسلح تا هنوز به خواست‌ها تن نداده اند.

طالبان گفته که اگر در مناطق زیر کنترل این گروه ویروس کرونا شیوع پیدا کند، فقط در همان منطقه برای کمک رسانی صحی جنگ را توقف خواهند داد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24