۱۱ مکتب دخترانه و پسرانه در بادغیس افتتاح شدند
۱۱ مکتب دخترانه و پسرانه در بادغیس افتتاح شدند

11 باب مکتب دخترانه و پسرانه پس از تکمیل کار، به بهره‌برداری سپرده شدند.

نجم‌الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: این مکاتب در ولسوالی‌های مقر، آبکمری و قادس ساخته شدند و امروز از سوی مقام‌های محلی افتتاح شدند.

بودجه ساخت این مکاتب از سوی پروژه میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده است.

به بیان برهانی، مکاتب ساخته شده شامل مکاتب دخترانه و پسرانه هستند.

او اشاره کرد امسال قرار بود ۹۶ مکتب توسط میثاق شهروندی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود اما از این تعداد موفق به ساخت ۸۰ باب مکتب خواهد شد.

این ۱۱ مکتب هم شامل ۸۰ مکتب هستند و به زودی کار متباقی مکتب‌ها تکمیل خواهد شد.

گفتنی است کار دیگر مکاتب ۸۵ تا ۹۰ درصد پیش رفته است.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24