100 هزار نهال صلح در غور غرس می‌شود

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: از چندی پیش کارزار غرس نهال زیر نام آمدن صلح و سرسبزی افغانستان در این ولایت آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این کارزار به ابتکار نهاد ریاست جمهوری در 34 ولایت کشور به راه افتاده است.

در این کمپاین شهروندان کشور هم تشویق شدند که یک نهال برای خود و یک نهال برای سرسبزی وطن خود بشانند.

سخنگوی والی غور می‌گوید قرار است که 80 هزار اصله نهال در شهر فیروزکوه و 20 هزار نهال دیگر هم در دیگر بخش‌های اداری این ولایت غرس شود.

در غور همه ساله با آمدن بهار، روند نهال شانی آغاز می‌شود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.