۱۰۰ هزار نهال صلح در غور غرس می‌شود
۱۰۰ هزار نهال صلح در غور غرس می‌شود

100 هزار اصله نهال زیر نام تحقق "صلح و سرسبزی افغانستان" در ولایت غور غرص می‌شود.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: از چندی پیش کارزار غرس نهال زیر نام آمدن صلح و سرسبزی افغانستان در این ولایت آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

این کارزار به ابتکار نهاد ریاست جمهوری در ۳۴ ولایت کشور به راه افتاده است.

در این کمپاین شهروندان کشور هم تشویق شدند که یک نهال برای خود و یک نهال برای سرسبزی وطن خود بشانند.

سخنگوی والی غور می‌گوید قرار است که ۸۰ هزار اصله نهال در شهر فیروزکوه و ۲۰ هزار نهال دیگر هم در دیگر بخش‌های اداری این ولایت غرس شود.

در غور همه ساله با آمدن بهار، روند نهال شانی آغاز می‌شود.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24