? تلویزیون وطن24 – حرف‌هایی که هیچگاه در مورد تاریخ هرات نشنیده بودید!