۲۲ عقرب ۱۳۹۸ بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۲ عقرب ۱۳۹۸
۲۲ عقرب ۱۳۹۸ بسته خبری صوتی خبرگزاری وطن۲۴ – ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

این سرویس خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.

این سرویس خبری توسط علی جوادی تهیه و ترتیب داده شده است.

 

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24