یک جاده یا یک چهارراهی در هرات بنام قانون اساسی نامگذاری می‌شود

به گزارش خبرگزاری وطن24، کمیسیون نامگذاری جاده‌ها امروز به ریاست والی هرات و با حضور هیئت اعزامی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مقر ولایت هرات نشست برگزار کرد.

در این جلسه فیصله شد تا یکی از اماکن عمومی یا چهار راهی مرکزی در شهر هرات بنام قانون اساسی مسمی گردد و همچنان نماد قانون اساسی نیز ساخته شود.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات با اشاره به اهمیت احترام و جایگاه قانون اساسی گفت: “ضروری است تا در ولایت هرات منحیث ولایتی که نماد قانون گرایی و قانون پذیری در کشور است، مکان ویژه‌ای بنام قانون اساسی نامگذاری شود.”

آقای رحیمی هدف از مسمی ساختن جاده و یا مکان عمومی بنام قانون اساسی را همگانی ساختن، فرهنگ احترام به قانون اساسی اعلام کرد.

در این میان آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ و معاون کمیسیون نامگذاری جاده‌ها در هرات نیز با استقبال از این طرح، آرزو برد تا مکان ویژه‌ای در شهر هرات تثبیت و به نام قانون اساسی مسمی شود.
محمد داود انوری شهردار هرات نیز آمادگی شهرداری را بخاطر ساخت نماد قانون اساسی اعلام کرد.
عبدالروف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید: “دست کم در دو ولایت افغانستان، جاده و مکان عمومی به نام قانون اساسی مسمی شده است.”

هروی افزود صیانت و حراست از قانون اساسی، وظیفه همگان می‌باشد.
او تاکید دارد که شهروندان هرات قانون مدار ترین مردم در سطح کشور هستند.
این برای نخست بار است که برنامه نامگذاری یک مکان عمومی بنام قانون اساسی در ولایت هرات روی دست گرفته می‌شود.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.