گزارش تصویری از عزاداری مردم به مناسبت 28 صفر در مسجد امام زاده مظفر