گزارش تصویری از حادثه ترافیکی امروز در شاهراه هرات – اسلام قلعه ولایت هرات